субота, 4 лютого 2017 р.

Історія використання методу проектів у навчальному процесі

Історія використання методу проектів у навчальному процесі
Метод проектів розвинули й обґрунтували педагоги англійської та американської школи. У практиці коледжу Сесіля Редді той спосіб роботи, що тепер має назву методу проектів, був одним із мо­ментів складної організації педагогічного процесу в цілому.
Американські педагоги та історики доводять, що Руфус Стім­сон, експерт із сільського господарства й основоположник «до­машнього проектного плану» (1908 р.), є автором проектної мето­дики. Вивчення історії становлення поняття «метод проектів» дозволяє стверджувати, що спочатку цей термін з’явився в прак­тиці підготовки інженерів ще в 1824 році, а в педагогічній літера­турі він одержав популярність у 1908–1910 роках та коли був описаний у досвіді роботи клубів і сільських шкіл Америки. Де­тальний розгляд проблема організації навчання за методом про­ектів отримала в роботах Д. Дьюі, В. Х. Кілпатрика, Е. Колінгса та інших педагогів.

четвер, 2 лютого 2017 р.

Тренінгові вправи та ігри на уроках з основ здоров’я.

Тренінгові  вправи  та ігри  на
уроках  з  основ  здоров’я.

     Для  того, щоб  зробити  урок  з  основ  здоров’я  більш  ефективним,  необхідно  змінити  теми  заняття, зробити  невеличкий  відступ  від  основного   змісту  теми, щоб  учні  трошки  відпочили – пропоную  вправи, ігри. Цей  матеріал  можна  використовувати  під  час  уроків основ здоров’я  в усіх  класах  ,  де  викладається  цей  предмет.

четвер, 19 січня 2017 р.

Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні учнів 5-9 класів на уроках „Основиздоров’я".

Проблемне навчання як тип розвивального навчання, в якому систематична самостійна пошукова діяльність учнів поєднується із засвоєнням ними готових висновків науки, а система методів вибудовується з урахуванням цілепокладання і принципу проблемності.
Сутність проблемного навчання складає ланцюг проблемних ситуацій у різних видах навчальної діяльності учнів, управління їх розумовою (пошуковою) діяльністю щодо засвоєння нових знань шляхом самостійного (колективного) розв'язування навчальних проблем.

Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання

Перебудова всіх сфер нашого суспільства, активне залучення людського фактору як важливого чинника у діяльності усіх структур, призводить до нових підходів вирішення найрізноманітніших проблем, які постають перед нашою державою сьогодні. Національна система не стала винятком. Вона перебуває у постійному розвитку, що обумовлено багатьма чинниками: економічними, політичними, соціальними. Серед найбільш важливих загальних проблем сучасної освіти можна назвати невідповідність якості сучасним вимогам, прагматичну орієнтацію освіти, що не сприяє розвитку особистості, недостатню доступність якісної освіти для широких мас населення.

пʼятниця, 16 грудня 2016 р.

допомоги людям з особливими потребами

Практична робота.
Моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами
Мета. Формувати уявлення про людей з особливими потребами; ознайомити із способами допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями; вчити надавати моральну підтримку тим, хто цього потребує; виховувати гуманне ставлення до людей з особливими потребами.
Обладнання. Підручник, робочий зошит.

вівторок, 13 грудня 2016 р.

Ми за здоровий спосіб життя

Тема. Ми за здоровий спосіб життя
Мета: Продовжити формувати в учнів поняття «здоровий спосіб життя».
         Сформувати уявлення про себе, про власне здоров’я  як про найважливішу цінність.
         Створити умови для первинної оцінки підлітками свого здоров'я.
Допомогти школярам зрозуміти, як шкідливі звички впливають на життя і здоров'я людини.
Виховувати у підлітка здібність до подолання психологічних бар'єрів, що заважають повноцінному самовираженню, а також усвідомленню своєї життєвої перспективи, життєвих цілей, шляхів і способів їх досягнення.
Обладнання: лист ватману; фломастери; листочки паперу; роздруковані фрази.
Тип уроку. Урок-тренінг

вівторок, 15 листопада 2016 р.

Фізичні чинники здоров’я

Тема уроку: Фізичні чинники здоров’я

Мета уроку: Формувати вміння і навички загартування, розширити уявлення про рухову активність іі корисний вплив на здоров’я
Тип уроку: Засвоєння нових знань, формування умінь і навичок.
Обладнання: Ілюстрації до теми, пам’ятка, таблиця,
Хід уроку

I. Організація класу
- Діти, сьогодні у нас присутні гості. Будь ласка, поверніться і привітайтесь.